Klienta potreba po sanaciji poškodbe, bolezni, bolečine, slabega počutja ali želja po optimizaciji delovanja some privede do AEQ učitelja.

Vzrok za klientove težave tiči v vsaj enem izmed ključnih elementov upravljanja življenja; pomanjkanju znanja, slabem upravljanju s časom, energijo ali pozornostjo.

S pomočju izvajanja AEQ somatskih vaj, ter rednim poglobljenim raziskovanjem in iskanjem vedno lažje izvedbe, ki nudi tudi vedno večji užitek med gibanjem bo klient skozi lastno izkušnjo (s pomočjo učitelja) spoznaval “višje” zakone našega univerzuma, ki potrjujejo zgoraj navedena dejstva, glede ključnih elementov upravljanja življenja.

Prvo spoznanje; bolečina je opozorilo some, da moramo nekaj spremeniti. Vprašati se moramo, kaj nam bolečina sporoča; česa me bolečina uči, oziroma kaj moram spremeniti, da bom odpravil pravi vzrok za nastanek neprijetnosti. Ne zgolj slepo bežati iz bolečine - simptomatsko reševanje neprijetnosti. In ko se resno poglobimo v ta zakon (učenje), ugotovimo da nam je dejstvo o popolni povezanosti uma in some zelo v pomoč. Ne glede na to, kje leži vzrok za težavo, v umu ali somi, ga z izvajanjem AEQ somatskih vaj razkrijemo in odpravimo v lokomotornem sistemu in umu.      

Drugo spoznaje; če želimo nekaj spremeniti, potrebujemo višek energije. Brez viška energije se težko učimo, smo težko dovolj pozorni in torej težko karkoli spremenimo. Če se kljub pomanjkanju energije preveč trudimo in skušamo na silo karkoli spremeniti, so večinoma uvedene spremembe površne, pomanjkljive in na koncu ne rešijo problema - običajno se na tak način dolgoročno gledano še bolj “razbolimo". Zelo pomembno je torej poskrbeti za dovolj počitka in regeneracije; kar je predpogoj za akumulacijo prepotrebne energije.

Tretje spoznanje; brez dobro usmerjene pozornosti ne gre pričakovati kvalitetnih rezultatov. Ena izmed resnih bolezni sodobne razvite družbe je večopravilnost. Večopravilnost vodi v površnost, le ta pa v entropijo (kaos). Za ohranjanje oziroma vzpostavitev sintropičnosti (reda) v organizmu, je nujna popolna osredotočenost na tisto kar v danem trenutku počnemo. Še več, primarni fokus moramo vedno držati na notranjosti svojega telesa; sekundarni pa na delo ki ga opravljamo in nič drugega! Kadar delamo eno, mislimo drugo in po možnosti vmes še klepetamo, smo garantirano na poti v entropijo.

Četrto spoznanje; na materialnem nivoju bivanja čas teče neprkinjeno in nanj nimamo vpliva. Zato je upravljanje s časom zelo pomembno. Lahko pa čas bolje ali slabše izkoristimo. Lahko smo tudi bolj ali manj učinkoviti v enoti časa. Izkoristek enote časa je odvisen od vseh zgoraj navedenih dejstev; znanja, energije in pozornosti. Organizem ki ima več znanja, bo v enoti časa bolje usmerjal pozornost in deloval bolj ekonomično.

Vsa štiri spoznanja so med seboj povezana in soodvisna. Osnova življenju je energija, sledi sposobnost fokusa, ta omogoča učenje in razumevanje, sledi dobra ocena trenutnega stanja in racionalna poraba viška energije in časa za optimalen fokus na uvajanje sprememb ki so nujne za ohranjanje sintropije (reda). AEQ metoda vam pomaga privarčevati več energije – ustvariti višek energije ki nadalje izboljša sposobnost fokusa, učenja, razumevanja, ... življenja kot celote!

Kot že rečeno, spoznanje da sta um in soma eno, da se krč v umu manifestira tudi kot krč v telesu in obratno; nam s pomočjo AEQ-ja omogoča urejati najglobji karakter našega bitja s pomočjo preprostih telesnih vaj. 

Uroš Petan, učitelj somatskega gibanja po AEQ metodi, 2. stopnje