IZHOD IZ DEPRESIJE – Zgolj zdravila ne pomagajo kot bi si želeli!

Depresija = nizka raven življenjske energije.

 

Če torej želimo popolno sanacijo depresije, je potrebno pravilno dojeti tri ključne faktorje, ki so nas v njo potisnili.

1. Poraba energije – zmanjšati je potrebno porabo energije. To ne pomeni nujno ustaviti se. To pomeni predvsem poiskati rezerve v dvigu učinkovitosti vseh dnevnih aktivnosti. Optimizirati je potrebno razmerje med vloženo/dobljeno; z drugimi besedami, potrebno je stremeti k: kako z najmanjšo možno porabo energije dobim največ. Opustiti je potrebno vse aktivnosti, pri katerih prihaja do visoke porabe energije; npr.: visoko intenzivne funkcionalne vadbe, visoko-intenzivne in dolgo trajajoče rekreativne aktivnosti, pogosta potovanja, neprekinjeni psihološki stres, pretiravanje z delovnimi aktivnostmi, neprestana dosegljivost in odzivnost, ipd.  

2. Akumulacija energije – potrebno je optimizirati dejavnike, kateri imajo največji vpliv na akumulacijo življenjske energije in regeneracijo telesnih struktur. Spanje – optimalni termin, optimalna dolžina, dobri pogoji. Uvesti ustrezne fizične in psihične aktivnosti s katerimi lahko človek energijo akumulira: specifične vrste telesnega gibanja, sprostitvene dejavnosti pri katerih radostno uživamo brez napora in meditacija.

3. Pravilno dojemanje vseh ključnih dejavnikov zaradi katerih smo v depresijo zdrsnili. Kar se Janezek nauči (resnično dojame!), to Janezek zna (in istih napak ne ponavlja!). Najpogosteje sem sodijo: izguba stika z realnim stanjem v telesu (odrezanost od telesnih občutkov) – to je tudi razlog da ne zavedajoč se zdrsnemo v globok energijski deficit in se tega zavemo šele ko smo resnično na dnu. Nujno je torej potrebno vzpostaviti/izboljšati stik z lastnim telesom. Ozavestiti je potrebno kateri napačni mišljenjski vzorci so nas zavedli v samo destruktivno ožemanje lastnega telesa.    

Depresija je bolezen oziroma motnja, ki je neposredno povezana z delovanjem naših možganov in vpliva na naše psihično in tudi fizično počutje. Napačno je prepričanje, da je tovrsten problem samo momentalna žalost, ki mine sama od sebe. Simptomi te bolezni se kažejo v motnjah razpoloženja, spanja, spremembi prehranjevalnih in delavnih navad, energiji za življenje,  veselju do užitka, itd.

Skupaj z napačno interpretacijo te bolezni pa je velikokrat prisotno tudi mišlenje, da se tega telesnega stanja ne da pozdraviti oziorma posameznik izbere napačen pristop.

SAMO ZDRAVILA NISO DOVOLJ – so zgolj eno izmed orodij za doseganje cilja – boljšega počutja. Resnično so koristna zgolj v začetni fazi. Kasneje pa zaradi svoje funkcije – supresija zaznavanja realnega energijskega stanja v telesu, zavajajo klienta v prehitro in preintenzivno vračanje v stare fizične in psihološke vzorce. To je tudi razlog za pogosto povratništvo (večkratne epizode zdrsov v depresijo) oziroma za vdajo (napačno prepričanje da izhoda ni in prepustitev nizko-zavestnemu životarjenju).    

Dokazano je, da je ustrezna telesna aktivnost zelo uspešno orodje za sanacijo depresije, ki v današnjem »hitrem« svetu prizadane skoraj 10 odstotkov ljudi. Naši klienti z redno in premišljeno telesno aktivnostjo, ter napredovanju na vseh treh zgoraj omenjenih dejavnikih uspejo spremeniti življenjski slog, škodljive mišljenske vzorce ter najpomembneje – opustiti uporabo zdravil!

Naše vodilo pri sanaciji depresije: kvaliteta življenja našega klienta mora biti po končani rehabilitaciji na zanj še nedoživeti ravni.

One to One team