UPORABNIK TELESA "A" - ČLOVEK

Vesten uporabnik. Spoštljivo in odgovorno ravna s telesom. Ga ne priganja vselej do skrajnih moči, niti fizično niti psihično. Dobro zaznava in spoštuje občutke iz telesa in njim primerno tudi sprejema življenjske odločitve (vodi ga: ZNAM). Giblje se z občutkom in se izogiba nepotrebnim in škodljivim silam/udarcem. Njegovo gibanje je videti lahkotno ter hkrati zelo učinkovito. Redno in sproti neguje celo telo; uživa zdravo uravnoteženo prehrano, se ravno prav giblje, izvaja takšne vrste gibanja ki zagotavljajo ravno pravšnji dražljaj za razvoj/ohranjanje vseh motoričnih sposobnosti ("telovadba"), se tudi vzdržljivostno giblje (hoja ipd.), ravno prav počiva in spi med obremenitvami. Nagrajen je z dobrim splošnim počutjem, visoko ravnjo življenjske energije, kreativnosti in radosti, dobro imunostjo, dobro gibalno učinkovitostjo, minimalno potrebo po zdravilih, zdravnikih in raznovrstnih terapijah. Sposobnost regeneracije po naporih ima odlično. Spi brez težav. Razloge za svoje izzive išče znotraj sebe in jih tam tudi sproti odpravlja.

 

UPORABNIK TELESA "B"

Manj vesten oziroma nevesten uporabnik. Nespoštljivo in neodgovorno ravna s telesom. Ga pogosto priganja do in celo preko trenutnih realnih zmožnosti, tako fizično kot psihično. Slabo zaznava pogosto celo ignorira občutke iz telesa in kljub stopnjevanju neprijetnosti/bolečin/slabega počutja sprejema za telo neprimerne življenjske odločitve (rine z glavo skozi zid; vodi ga: ZMOREM). Giblje se brez občutka in ne posveča pozornosti nepotrebnim in škodljivim silam/udarcem in odločitvam na telo. Njegovo gibanje je togo/zakrčeno in manj učinkovito od naravnih danosti. Nega lastnega telesa ni na njegovi prioritetni listi; večinoma uživa pogojno ali celo nezdravo prehrano, se rekreira premalo ali pa preveč, izbor rekreativnih aktivnosti je bolj prilagojeno njegovemu egu kot pa naravi telesa in duha. Praviloma premalo spi in počiva med obremenitvami. "Nagrajen" je z bolj ali manj slabim splošnim počutjem, nizko ravnjo življenjske energije, vedno slabšo kreativnostjo, upadanjem radosti, slabo imunostjo, slabo gibalno učinkovitostjo, pogosto potrebo po zdravilih, zdravnikih in raznovrstnih terapijah. Bolečine, zakrčene mišice, degenerativne spremembe sklepov, sistemske bolezni in kronična obolenja so vedno bolj del njegovega vsakdana. Vedno težje se giblje, dela in živi. Njegova regeneracija po naporih je dolgotrajna in nepopolna. Kvaliteta spanja je (zelo)slaba. Razloge za svoje težave po pravilu išče izven sebe in zato večinoma krivi druge za svoje neuspehe.

Zdravila, zdravniki, terapevti imajo skozi čas vedno manj pozitivnega učinka na njegovo počutje. Kljub rednim masažam, rekreaciji, raztezanju, obiskovanju raznoraznih terapij, spremenjeni prehrani in bioritmu ne uspe vzpostaviti normalnega nebolečega in polno funkcionalnega stanja. Čuti vedno večjo togost telesa in vedno slabšo držo za kateri dojema da mu povzročata vse omenjeno vendar nima orodja kako ju sanirati. Vedno bolj se predaja obupu in malodušju ter zaradi neznanja prepustitvi životarjenju v bolečinah, boleznih in nizko zavestnem stanju.

 

Ekipa v One to One kineziološkem centru zna zmanjšati in odpraviti kronično zakrčenost mišic, pospešiti regeneracijo, povrniti naravno mehkobo gibanja in polno gibljivost, povrniti naravno dihanje, dvigniti nivo življenjske energije, kreativnosti in radosti. Vas na nek način pomladiti. Izboljšati in celo trajno odpraviti marsikatero kronično sistemsko bolezen. Ekipa v One to One kineziološkem centru vas zna ob vašem fokusiranem in discipliniranem sodelovanju popeljati od uporabnika "b", nazaj v "a".